Hyundai Tiburon Petrol (2005 - 2010)

Vehicle details

 Hyundai
 Tiburon
 2005
 n/a
 n/a
 Sport
 n/a
 Petrol
 n/a
 2.0L
 n/a
 n/a
 n/a
 n/a
 n/a
 n/a
 n/a
 n/a
 Euro 4
 n/a
 n/a
 n/a g/km
 n/a
 n/a
 n/a
 2010
 2.0 (1975, 105)
 Moderate
 n/a
 n/a
 Moderate
 M1
 4